Wybór oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Ogłoszenie wyboru oferty

Zapytanie ofertowe – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Zapytanie ofertowe – osoba prowadząca grupy samopomocowe w Klubie Samopomocy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności osoby prowadzącej grupy samopomocowe w Klubie Samopomocy do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Zapytanie ofertowe – doradca/psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności doradcy/psychologa do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – doradca psycholog

oświadczenie zał 1

oświadczenie nr 2

oświadczenie nr 3

oświadczenie nr 4

oświadczenia nr 5

oświadczenie nr 6

oświadczenie nr 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy/psychologa do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe – doradca/psycholog i doradca edukacyjny (PAL – edycja II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności doradcy/psychologa i doradcy edukacyjnego do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe PAL II

załącznik nr 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy/psychologa i doradcy edukacyjnego do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Ogłoszenie wyboru oferty

 

Zapytanie ofertowe – animator lokalny (PAL – edycja II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – animator lokalny PAL II

załącznik nr 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Zapytanie ofertowe – doradca edukacyjny (PAL – edycja I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – doradca edukacyjny PAL I

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Ogłoszenie wyboru oferty

DZIEŃ SZPERAKA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Z A P R A S Z A

    OSOBY  KORZYSTAJĄCE

  Z  POMOCY  OŚRODKA  NA

 Dzień

  S Z P E R A K A

         W dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbędzie się wydawanie odzieży używanej.

Dnia 24 lipca 2017 r. w godzinach od 9:00 do 11:00

 

 

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie (PAL edycja I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe pai i szkolenia

oświadczenie zał 2

oferta pai i szkolenia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Ogłoszenie wyboru oferty

Projekt „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza nabór uczestników do projektu: 

„Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób
zamieszkałych na terenach zdegradowanych”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Formularz Rekrutacyjny

Ponadto:

Regulamin rekrutacji do projektu NP

Formularz Rekrutacyjny NP

Oświadczenie uczestnika NP

Deklaracja uczestnictwa w projekcie NP