Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla 8 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL II)

Oświadczenie zał 1 – oferta prawo jazdy kat B

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla 8 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL II)

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

         Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie 24-26 stycznia 2018 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

24 stycznia 2018 r. (środa) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
25 stycznia 2018 r. (czwartek) – K, L, Ł, M, N, O,
26 stycznia 2018 r. (piątek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż.

Godziny wydawania żywności:

24 stycznia 2018 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)
25 stycznia 2018 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)
26 stycznia 2018 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności przeprowadzania szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

wynik otwartego konkursu na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu – SUO

 

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

informuje, iż w terminie 5 stycznia oraz 8 – 9 stycznia 2018 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

5 stycznia 2018 r. (piątek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) – K, L, Ł, M, N, O
9 stycznia 2018 r. (wtorek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

5 stycznia 2018 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)
8 stycznia 2018 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)
9 stycznia 2018 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składanie ofert na wykonywanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponowne zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7