Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 32
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 689 04 00 lub 56 687 14 96
e-mail: mops@torun.home.pl
NIP: 878-158-16-38
REGON: 00052519700028

Godziny pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest czynny w następujących godzinach:

– poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
– wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30
– środa od godz. 7.30 do godz. 15.30
– czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
– piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

Dyrektor Ośrodka przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także w indywidualnych sprawach w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie działa na rzecz mieszkańców miasta Wąbrzeźno, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizuje:
zadania pomocy społecznej
świadczenia rodzinne
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
zasiłki dla opiekunów
dodatki mieszkaniowe
dodatki energetyczne
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
Kartę Dużej Rodziny
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

UWAGA!

Informuję, iż od 1 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przyjmowane są wnioski dotyczące przyznania oraz wypłaty świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pokój nr 3) przy ul. Wolności 32 w godzinach od 8.00 do 14.00, a także listownie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, a w przypadku świadczeń wychowawczych dodatkowo poprzez: bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych.

W celu zapewnienia sprawnego rozpatrywania wniosków proszę o:

  1. szczegółowe zapoznanie się z formularzami wniosków, w tym zawartymi w nich pouczeniami,
  2. dokładne wypełnienie wniosków, tj.:

– podanie wszystkich danych osobowych i adresowych Wnioskodawcy,

– wykazanie wszystkich członków rodziny,

– zaznaczenie wszystkich pól wniosku.

  1. dołączenie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń,

            Wszelkie stwierdzone braki lub nieścisłości wymagają wyjaśnienia, często wezwania Wnioskodawcy do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia, co wpływa na termin rozpatrywania spraw.

Ponadto informuję, iż w okresie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. przyjmowane są wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie MOPS pokój Nr 1 w godz. 7.30-15.30,  we wtorki 7.30-16.30, w piątki 7.30-14.30. Wnioski powinny być kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku (dochód netto uzyskany w miesiącu sierpniu br.).

Aleksandra Bykowska

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wąbrzeźnie