Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera projektu w celu zawiązania partnerstwa – wspólnej realizacji projektu pn. „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty nabór

na Partnera projektu w celu zawiązania partnerstwa – wspólnej realizacji projektu pn. „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 w ramach naboru wniosków nr RPKP.09.03.02.IZ.00-04-180/18.

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu zawiązania partnerstwa – wspólnej realizacji projektu

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze Partnera – Oferta współpracy

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS – Zasady działania Zespołu Oceniającego

Załącznik nr 1 do Zasad działania Zespołu Oceniającego – Oświadczenie o bezstronności

Załącznik nr 2 do Zasad działania Zespołu Oceniającego – Indywidualna Karta Oceny

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza wynik otwartego naboru

na Partnera projektu w celu zawiązania partnerstwa – wspólnej realizacji projektu pn. „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 w ramach naboru wniosków nr RPKP.09.03.02.IZ.00-04-180/18.

 

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie wyniku otwartego naboru partnera (WKS)