Opis projektu NP

Projekt:Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizuje projekt „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektu – 497.706,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 423.050,31 zł

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Do projektu zrekrutowane  zostały 22 osoby spełniające założenia projektowe. 15 kobiet i 7 mężczyzn ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczestniczy w zaplanowanych działaniach projektowych; aktywizacji społecznej, aktywizacji edukacyjnej, aktywizacji zawodowej i aktywizacji zdrowotnej. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie doradcy/psychologa, otrzymali wsparcie psychologa i otrzymują wsparcie prawnika, uczestniczyli w szkoleniu „Kompetencje społeczne i obywatelskie”. Uczestnicy korzystać będą również ze wsparcia socjalnego. W ramach projektu podzielono uczestników na dwie grupy i każda z grup ma średnio 10 godzin spotkań w miesiącu  w ramach Klubu Samopomocy. Wszystkie osoby uczestniczą również w warsztatach integracyjnych o tematyce artystyczno-rękodzielniczej, kulinarnej, florystycznej i wizażu. Na każde zajęcia kupowane będą niezbędne produkty do realizacji zajęć. Dla uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia realizowane były wyjazdy integracyjne. Uczestnicy wraz z otoczeniem pojadą do Dubielna w fundacji Feniks, gdzie zorganizowane będą warsztaty i poczęstunek. W ramach integracji uczestnicy wraz z otoczeniem będą w Kręgielni Mango w Wąbrzeźnie oraz wybiorą się wspólnie do Torunia do kina.

W ramach działania aktywizacja edukacyjna odbędzie się doradztwo edukacyjne, podczas które uczestnicy wybiorą szkolenia zawodowe w jakich będą uczestniczyć.

Uczestnicy projektu po skończonych szkoleniach zawodowych uczestniczyć będą w stażach i pracach społeczno użytecznych.

W ramach aktywizacji zdrowotnej 15 uczestników otrzyma karnety na basen. Od października 2017 r. do lutego 2018 r. 1 uczestnik będzie korzystał z rehabilitacji logopedycznej, 3 uczestników projektu od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. będzie uczestniczyło w rehabilitacji ruchowej.

W ramach warsztatów integracyjnych, pod okiem doświadczonego trenera uczestnicy projektu „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” włączą się w zajęcia  i będą tworzyć różne fajne rzeczy, m.in. metodą decoupage.