Nabór uczestników do Projektu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

prowadzi nabór uczestników do projektu:

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I”  

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji projektu

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika 

Wybór oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy/psychologa do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

oferta pai i szkolenia

oświadczenie zał. 2

Ponowne zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Ponowne zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności osoby prowadzącej grupy samopomocowe w Klubie Samopomocy do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Ponowne zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Zapytanie ofertowe

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Wybór oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Ogłoszenie wyboru oferty

Wybór oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy/psychologa i doradcy edukacyjnego do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Ogłoszenie wyboru oferty

Zapytanie ofertowe – prawnik

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności prawnika do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – prawnik

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Zapytanie ofertowe – doradca edukacyjny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – doradca edukacyjny

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7