Ogłoszenie wyboru ofert (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

wybór ofert na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

Zaproszenie do składania ofert (NP) – rehabilitant

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na stanowisko rehabilitanta w ramach realizowanego projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (NP) – rehabilitant

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Zaproszenie do składania ofert (NP) – logopeda

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na stanowisko logopedy w ramach realizowanego projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (NP) – logopeda

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4 

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Odpowiedzi do zaproszenia do składania ofert (PAL I) – Dzień Aktywności Lokalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

odpowiada na pytania do zaproszenia do składania ofert na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi do zaproszenia do składania ofert (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

Zaproszenie do składania ofert (PAL II) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (PAL II) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – osoba prowadząca grupy samopomocowe w KS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności osoby prowadzącej grupy samopomocowe w Klubie Samopomocy do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – osoba prowadząca grupy samopomocowe w KS

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – prawnik

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności prawnika do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – prawnik

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – doradca edukacyjny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – doradca edukacyjny