Konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informacja o konkursie

Zarządzenie Kierownika w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Przedłużenie terminu składania ofert w konkursie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Informacja o naborze

Zarządzenie Kierownika w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw realizacji ustawy o systemie oświaty w części pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta Wąbrzeźna

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw realizacji ustawy o systemie oświaty w części pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta Wąbrzeźna.

Informacja o naborze

Zarządzenie w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze