Zaproszenie do składania ofert (PAL II) – animator lokalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – animator lokalny PAL II

załącznik nr 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – doradca edukacyjny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – doradca edukacyjny PAL I

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Ogłoszenie wyboru oferty

DZIEŃ SZPERAKA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Z A P R A S Z A

    OSOBY  KORZYSTAJĄCE

  Z  POMOCY  OŚRODKA  NA

 Dzień

  S Z P E R A K A

         W dniu 24 lipca 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbędzie się wydawanie odzieży używanej.

Dnia 24 lipca 2017 r. w godzinach od 9:00 do 11:00

 

 

Zaroszenie do składania ofert (PAL I) – warsztaty PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe pai i szkolenia

oświadczenie zał 2

oferta pai i szkolenia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Ogłoszenie wyboru oferty

Nabór uczestników do projektu: „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza nabór uczestników do projektu: 

„Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób
zamieszkałych na terenach zdegradowanych”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Formularz Rekrutacyjny

Ponadto:

Regulamin rekrutacji do projektu NP

Formularz Rekrutacyjny NP

Oświadczenie uczestnika NP

Deklaracja uczestnictwa w projekcie NP

Nabór uczestników do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza nabór uczestników do projektu:

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Formularz Rekrutacyjny

 

Ponadto:

Regulamin rekrutacji projektu

Formularz Rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Otwarty konkurs ofert (PAL I) – warsztaty PAI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) – warsztaty, który jest realizowany w ramach projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

unieważnia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) – warsztaty, który jest realizowany w ramach projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – doradca/psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności doradcy/psychologa w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Zaproszenie do składania ofert do wykonywania czynności doradca/psycholog

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Oświadczenie nr 6

Oświadczenie nr 7

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – animator lokalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Oświadczenie nr 6

Oświadczenie nr 7

Zawiadomienie o wyborze oferty