Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – osoba prowadząca grupy samopomocowe w KS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności osoby prowadzącej grupy samopomocowe w Klubie Samopomocy do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – osoba prowadząca grupy samopomocowe w KS

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – prawnik

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności prawnika do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – prawnik

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – doradca edukacyjny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności doradcy edukacyjnego do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – doradca edukacyjny

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – Dzień Aktywności Lokalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

zaproszenie do składania ofert – Dzień Aktywności Lokalnej

oferta DAL zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

Odpowiedzi do zaproszenia do składania ofert (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

wybór ofert na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

Ogłoszenie wyboru oferty (PAL II) – animator lokalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze oferty na stanowisko animator lokalny do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – animator lokalny

Ogłoszenie wyboru oferty (PAL II) – warsztaty PAI i szkolenia kompetencje społeczne i obywatelskie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze ofert na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty

Nabór uczestników do Projektu (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

prowadzi nabór uczestników do projektu:

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I”  

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji projektu

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika 

Wybór oferty (NP) – doradca/psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór oferty na wykonanie czynności doradcy/psychologa do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert (PAL II) – warsztaty PAI oraz szkolenia kompetencje społeczne i obywatelskie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia – kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

oferta pai i szkolenia

oświadczenie zał. 2

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów PAI oraz szkolenia kompetencje społeczne i  obywatelskie w projekcie „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty

Ponowne zaproszenie do składania ofert (NP) – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Ogłoszenie wyboru oferty – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne