Zawiadomienie o wyborze oferty na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I)

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Formularz oferty

Oświadczenie zał 2

Ponowne zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL I)

oferta prawo jazdy kat B

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – kurs prawo jazdy kat. B (PAL I)

Zawiadomienie o wyborze oferty – instruktor warsztatów rękodzielniczych (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 zawiadamia

o wyborze oferty na stanowisko instruktor warsztatów rękodzielniczych do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez wykonawcę: Pani Mirela Dudkiewicz, Sitno 52, 87-200 Wąbrzeźno

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – instruktor warsztatów rękodzielniczych (PAL II)

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zmienia treść zaproszenia

do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 29 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu, w części dotyczącej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Dokument do pobrania:

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych (PAL I)

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

Zaproszenie do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 29 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I)

oferta szkolenia zawodowe

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zmienia treść zaproszenia

do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 29 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu, w części dotyczącej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Dokument do pobrania:

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I)

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

Oferta prawo jazdy kat B

Oświadczenie zał 2.

Oświadczenie zał 3.

Ponowne zaproszenie do składania ofert – instruktor warsztatów rękodzielniczych (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 ponownie zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert – instruktor warsztatów rękodzielniczych (PAL II)

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 zawiadamia

o wyborze oferty na stanowisko instruktor warsztatów rękodzielniczych do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez wykonawcę: Pani Mirela Dudkiewicz, Sitno 52, 87-200 Wąbrzeźno

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – instruktor warsztatów rękodzielniczych (PAL II)