Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności przeprowadzania szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

wynik otwartego konkursu na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu – SUO

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne (NP)

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składanie ofert na wykonywanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponowne zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Formularz oferty (NP)

Oświadczenie (NP)

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności przeprowadzania szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Zawiadomienie o wyborze oferty – kurs prawo jazdy kat. B (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – kurs prawo jazdy kat. B (PAL I)

Otwarty konkurs na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

otwarty konkurs na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonywanie SUO na rok 2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

wynik otwartego konkursu na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2018.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu na wykonywanie SUO na rok 2018