Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wolności 32
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 689 04 00 lub (56) 687 14 96
e-mail: mops@torun.home.pl
NIP: 878-158-16-38
REGON: 00052519700028

 DYREKTOR

Aleksandra Bykowska – tel. (56) 689 04 00
e-mail: bykowska@mops.wabrzezno.com

ZASTĘPCA DYREKTORA

Anna Wróblewska – tel. (56) 689 04 18
wroblewska@mops.wabrzezno.com

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Pracownicy socjalni

Edyta Brzezińska – Sipak – tel. (56) 689 04 08

Lucyna Chabior – tel. (56) 689 04 06

Magdalena Derkowska – tel. (56) 689 04 04

Lidia Kiełbowicz – tel. (56) 689 04 09

Barbara Kuca – tel. (56) 689 04 05

Katarzyna Osińska – tel. (56) 689 04 11

Edyta Brzezińska – Sipak – koordynator ds bezdomności
tel. (56) 689 04 08

Asystenci rodzin

Edyta Brzezińska – Sipak – koordynator asystentów rodzin
tel. (56) 689 04 08


DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Elżbieta Gordon – koordynator usług opiekuńczych
tel. (56) 689 04 03


DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Elżbieta Gordon – tel. (56) 689 04 03
gordon@mops.wabrzezno.com

Anna Literska – tel. (56) 689 04 02
literska@mops.wabrzezno.com

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Anna Wróblewska – zastępca Dyrektora, tel. (56) 689 04 18
wroblewska@mops.wabrzezno.com

Dorota Lamańska – tel. (56) 689 04 14
lamanska@mops.wabrzezno.com

Anna Roman – tel. (56) 689 04 13
roman@mops.wabrzezno.com

PROGRAM „RODZINA 500+”

Anna Wróblewska – zastępca Dyrektora, tel. (56) 689 04 16 wroblewska@mops.wabrzezno.com

Wioletta Flis – Kurkiewicz – tel. (56) 689 04 15

Milena Szotowicz – tel. (56) 689 04 12


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE)

Dorota Sałatowska – tel. (56) 689 04 00
salatowska@mops.wabrzezno.com


DODATKI MIESZKANIOWE ORAZ DODATKI ENERGETYCZNE

Iwona Witkowska – tel. (56) 689 04 17
witkowska@mops.wabrzezno.com


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

NA LATA 2014 – 2020

Michał Kraśniewski – tel. (56) 689 04 07