Zastępca Dyrektora

AnnaWroblewska

 

 

 

 

 

Anna Wróblewska – tel. 56 687 14 96
wroblewska@mops.wabrzezno.com

Do zadań Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, należy:

1.Przyjmowanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2.Sprawdzanie poprawności wniosków pod względem merytorycznym i prawnym,

3.Sprawdzanie uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby ubiegające się o w/w świadczenia,

4.Udzielanie informacji dotyczących w/w zadań osobom zainteresowanym,

5.Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

6.Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

7.Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnych z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

8.Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbiór oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

9.Prowadzenie sprawozdawczości z w/w działań,

10.Sporządzanie list wypłat w/w świadczeń,

11.Naliczanie składek ZUS dla osób uprawnionych, korzystających ze świadczeń rodzinnych

12.Wykonywanie poleceń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie związanych z działalnością Ośrodka.

Zastępca Dyrektora w czasie nieobecności Dyrektora pełni jego obowiązki.