Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – animator lokalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Oświadczenie nr 6

Oświadczenie nr 7

Zawiadomienie o wyborze ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego