PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – I EDYCJA

Na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Wąbrzeźno Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  jako realizator zadania prowadzi nabór uczestników do projektu:

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I”

Do pobrania: