Nabór uczestników do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”

               

Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 ogłasza nabór uczestników do projektu:

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I”

Do pobrania:

Ponadto:

Regulamin rekrutacji projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PAL1

Oświadczenie uczestnika PAL1