ŻYWNOŚĆ STATUTOWA

INFORMACJA

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 02 lutego 2017 r. do dnia 06 lutego 2017 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach żywności Statutowej na rok 2017.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk):

02 lutego 2017 r. (czwartek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
03 lutego 2017 r. (piątek) – K, L, Ł, M, N, O,
06 lutego 2017 r. (poniedziałek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

02 lutego 2017 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
03 lutego 2017 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
06 lutego 2017 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI Z POWODU KRÓTKIEGO TERMINU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW (NABIAŁ)

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA OSOBOM I RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI