Konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informacja o konkursie

Zarządzenie Kierownika w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Przedłużenie terminu składania ofert w konkursie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu