Zawiadomienie o wyborze oferty (DAL) – PAL edycja II

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Dokument do pobrania:

Wybór oferty