Zaproszenie do składania ofert DAL (PAL2)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na organizacje, przygotowanie i realizację „Dnia Aktywności Lokalnej” w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Zamówienie udzielone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert DAL (PAL2)

Załącznik nr 1 – oferta DAL

Załącznik nr. 2 – oświadczenie

Załącznik nr. 3 – oświadczenie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej do projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”

Dokument do pobrania:

Wybór oferty