Ogłoszenie wyniku otwartego naboru na partnera (WKS)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza wynik otwartego naboru

na Partnera projektu w celu zawiązania partnerstwa – wspólnej realizacji projektu pn. „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 w ramach naboru wniosków nr RPKP.09.03.02.IZ.00-04-180/18.

 

Dokument do pobrania:

Ogłoszenie wyniku otwartego naboru partnera (WKS)