Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie czynności trenera/doradcy PAI (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze oferty na wykonanie czynności trenera/doradcy PAI w projekcie „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty