Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera/doradcy PAI (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności trenera/doradcy PAI do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera/doradcy PAI

Oświadczenie zał. 1

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3

Oświadczenie zał. 4 (formularz oferty)

Oświadczenie zał. 5

Oświadczenie zał. 6

Oświadczenie zał. 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze oferty na wykonanie czynności trenera/doradcy PAI w projekcie „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty