Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”.

 

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)