Ogłoszenie naboru uczestników do projektu (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza nabór uczestników do projektu:

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II” – grupa II.     

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze uczestników PAL II

Regulamin rekrutacji PAL II

Formularz Rekrutacyjny PAL II

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika