ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI W DNIACH 1-3 GRUDNIA 2017 R.

1-3 grudnia Świąteczna Zbiórka Żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności w bieżącym roku odbędzie się w dniach 1-3 grudnia.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:

Biedronka (ul. gen. Hallera 8)

Biedronka (ul. 1000-lecia 11)

Tesco (ul. Legionistów).  

 

Godziny zbiórek:

Piątek (1 grudnia) w godzinach od 15:00 do 18:00

Sobota (2 grudnia) w godzinach od 10:00 do 19:00

Niedziela (3 grudnia) w godzinach od 10:00 do 17:00.

Wolontariusze uczestniczą w zbiórce żywności. Każdy z nich ma identyfikatory wydane przez Bank Żywności.

Rekomendowane produkty to te z długim terminem przydatności. Najbardziej wartościowymi będą: słodycze, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, bakalie, itp.

 

 

„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zachęca do udziału w akcji

„Podziel się posiłkiem”

29-30 września 2017 r.

PONAD 100 TYSIĘCY POLSKICH
DZIECI CIERPI Z POWODU 
NIEDOŻYWIENIA!

Podziel się posiłkiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w akcję „Podziel się posiłkiem” organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności odbędzie się w dniach 29-30 września 2017 r.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:
Biedronka (ul. gen. Hallera 8) 
Biedronka (ul. 1000-lecia 11)
Tesco (ul. Legionistów).

Godziny zbiórek:
Piątek (29 września) w godzinach od 15:00 do 18:00
Sobota (30 września) w godzinach od 10:00 do 19:00.

W zbiórce żywności pomagają nam Wolontariusze. Każdy z nich ma legitymację wydaną przez Bank Żywności.

jak możesz pomóc

w jednym z ponad 2000 sklepów w całej Polsce. W dniach 29-30.09 kup dowolne produkty z poniższej listy.

Przekaż je naszym wolontariuszom przy wyjściu.

za pomocą platformy do pomagania


Do końca października możesz kupować paczki z żywnością za 5, 10, 15 i 50 zł.

Każda paczka to odpowiednio 3, 6, 7 lub 15 posiłków dla dzieci.

W imieniu potrzebujących dziękuję za wszelką okazaną pomoc!

Aleksandra Bykowska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W WIELKANOCNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI. TWOJE ZAKUPY NA BANK TRAFIĄ DO POTRZEBUJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności w bieżącym roku odbędzie się w dniach 31 marca do 02 kwietnia.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:

Biedronka (ul. gen. Hallera 8)

Biedronka (ul. 1000-lecia 11)

Lidl (1 Maja 73)      

Tesco (ul. Legionistów 3)                                                                                                               

Godziny zbiórek:
Piątek (31 marca) w godzinach od 15:00 do 18:00
Sobota (01 kwietnia) w godzinach od 10:00 do 19:00
Niedziela (02 kwietnia) w godzinach od 10:00 do 18:00

Wolontariusze z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz harcerze uczestniczą w zbiórce żywności. Każdy z nich ma legitymację wydaną przez Bank Żywności. Będą widoczni również dzięki oznakowanych pomarańczowych fartuszkach.

Lista najbardziej potrzebnych artykułów: słodycze, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, mąka.

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD

logo 3 elementyjpg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

ŹRÓDŁO: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Załącznik : Podprogram 2016