Otwarty konkurs ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) – warsztaty, który jest realizowany w ramach projektu „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – I EDYCJA

Na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Wąbrzeźno Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie  jako realizator zadania prowadzi nabór uczestników do projektu:

„Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I”

Do pobrania:

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W WIELKANOCNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI. TWOJE ZAKUPY NA BANK TRAFIĄ DO POTRZEBUJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności w bieżącym roku odbędzie się w dniach 31 marca do 02 kwietnia.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:

Biedronka (ul. gen. Hallera 8)

Biedronka (ul. 1000-lecia 11)

Lidl (1 Maja 73)      

Tesco (ul. Legionistów 3)                                                                                                               

Godziny zbiórek:
Piątek (31 marca) w godzinach od 15:00 do 18:00
Sobota (01 kwietnia) w godzinach od 10:00 do 19:00
Niedziela (02 kwietnia) w godzinach od 10:00 do 18:00

Wolontariusze z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz harcerze uczestniczą w zbiórce żywności. Każdy z nich ma legitymację wydaną przez Bank Żywności. Będą widoczni również dzięki oznakowanych pomarańczowych fartuszkach.

Lista najbardziej potrzebnych artykułów: słodycze, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, mąka.

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną na konsultacje społeczne dotyczące „Modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbędą się dnia 9 lutego 2017 r. od godz. 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 w Sali nr 133.
Istnieje także możliwość komentowania zapisów modelu na stronie:

konsultacje

 

 

 

 

 

ŻYWNOŚĆ STATUTOWA

INFORMACJA

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 02 lutego 2017 r. do dnia 06 lutego 2017 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach żywności Statutowej na rok 2017.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk):

02 lutego 2017 r. (czwartek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
03 lutego 2017 r. (piątek) – K, L, Ł, M, N, O,
06 lutego 2017 r. (poniedziałek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

02 lutego 2017 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
03 lutego 2017 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
06 lutego 2017 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI Z POWODU KRÓTKIEGO TERMINU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW (NABIAŁ)

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA OSOBOM I RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informacja o konkursie

Zarządzenie Kierownika w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Przedłużenie terminu składania ofert w konkursie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu