Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera/doradcy PAI (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności trenera/doradcy PAI do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera/doradcy PAI

Oświadczenie zał. 1

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3

Oświadczenie zał. 4 (formularz oferty)

Oświadczenie zał. 5

Oświadczenie zał. 6

Oświadczenie zał. 7

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”.

 

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4 – oferta

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

 

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie 21 – 23 lutego 2018 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

21 lutego 2018 r. (środa) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
22 lutego 2018 r. (czwartek) – K, L, Ł, M, N, O,
23 lutego 2018 r. (piątek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

21 lutego 2018 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)
22 lutego 2018 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)
23 lutego 2018 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 12:30 do 13:00)

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

 

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 21 uczestników w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (NP)

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 27 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL II)

Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla 8 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL II)

Zawiadomienie o wyborze oferty na catering dla uczestników szkolenie „Kompetencje społeczne i obywatelskie” (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na catering dla uczestników szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na catering (NP)

Zaproszenie do składania ofert na catering dla uczestników szkolenia (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na catering dla uczestników szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na catering dla uczestników szkolenia (NP)

Załącznik 1 – Formularz oferty

Załącznik 2

Załącznik 3

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze oferty na catering dla uczestników szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na catering (NP)