Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składanie ofert na wykonywanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponowne zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI W DNIACH 1-3 GRUDNIA 2017 R.

1-3 grudnia Świąteczna Zbiórka Żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności w bieżącym roku odbędzie się w dniach 1-3 grudnia.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:

Biedronka (ul. gen. Hallera 8)

Biedronka (ul. 1000-lecia 11)

Tesco (ul. Legionistów).  

 

Godziny zbiórek:

Piątek (1 grudnia) w godzinach od 15:00 do 18:00

Sobota (2 grudnia) w godzinach od 10:00 do 19:00

Niedziela (3 grudnia) w godzinach od 10:00 do 17:00.

Wolontariusze uczestniczą w zbiórce żywności. Każdy z nich ma identyfikatory wydane przez Bank Żywności.

Rekomendowane produkty to te z długim terminem przydatności. Najbardziej wartościowymi będą: słodycze, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, bakalie, itp.

 

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia – Kompetencje społeczne i obywatelskie (NP)

Formularz oferty (NP)

Oświadczenie (NP)

Zawiadomienie o wyborze oferty – kurs prawo jazdy kat. B (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty – kurs prawo jazdy kat. B (PAL I)

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponowne zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7