WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W WIELKANOCNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI. TWOJE ZAKUPY NA BANK TRAFIĄ DO POTRZEBUJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności w bieżącym roku odbędzie się w dniach 31 marca do 02 kwietnia.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:

Biedronka (ul. gen. Hallera 8)

Biedronka (ul. 1000-lecia 11)

Lidl (1 Maja 73)      

Tesco (ul. Legionistów 3)                                                                                                               

Godziny zbiórek:
Piątek (31 marca) w godzinach od 15:00 do 18:00
Sobota (01 kwietnia) w godzinach od 10:00 do 19:00
Niedziela (02 kwietnia) w godzinach od 10:00 do 18:00

Wolontariusze z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz harcerze uczestniczą w zbiórce żywności. Każdy z nich ma legitymację wydaną przez Bank Żywności. Będą widoczni również dzięki oznakowanych pomarańczowych fartuszkach.

Lista najbardziej potrzebnych artykułów: słodycze, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, mąka.

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną na konsultacje społeczne dotyczące „Modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, które odbędą się dnia 9 lutego 2017 r. od godz. 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 w Sali nr 133.
Istnieje także możliwość komentowania zapisów modelu na stronie:

konsultacje

 

 

 

 

 

ŻYWNOŚĆ STATUTOWA

INFORMACJA

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 02 lutego 2017 r. do dnia 06 lutego 2017 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach żywności Statutowej na rok 2017.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk):

02 lutego 2017 r. (czwartek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
03 lutego 2017 r. (piątek) – K, L, Ł, M, N, O,
06 lutego 2017 r. (poniedziałek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

02 lutego 2017 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
03 lutego 2017 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
06 lutego 2017 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI Z POWODU KRÓTKIEGO TERMINU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW (NABIAŁ)

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA OSOBOM I RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informacja o konkursie

Zarządzenie Kierownika w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Przedłużenie terminu składania ofert w konkursie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

      ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI. TWOJE ZAKUPY NA BANK TRAFIĄ DO POTRZEBUJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności w bieżącym roku odbędzie się w dniach 25-27 listopada.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:

Biedronka (ul. gen. Hallera 8)

Biedronka (ul. 1000-lecia 11)          

Intermarche (ul. 1 Maja 29)

Lidl (1 Maja 73)      

Tesco (ul. Legionistów 3)                                                                                                               

Godziny zbiórek:
Piątek (25 listopada) w godzinach od 15:00 do 19:00 BIEDRONKA (ul. Hallera i ul. 1000-lecia)
Sobota (26 listopada) w godzinach od 09:00 do 19:00 LIDL
Niedziela (27 listopada) w godzinach od 10:00 do 18:00 INTERMARCHE  i TESCO

Wolontariusze ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w zbiórce żywności. Każdy z nich ma legitymację wydaną przez Bank Żywności. Będą widoczni również dzięki oznakowanych pomarańczowych fartuszkach.

Lista najbardziej potrzebnych artykułów: słodycze, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, mąka.

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!

 

Dystrybucja żywności FEAD

INFORMACJA

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 08 grudnia 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. oraz od dnia 14 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)     08-12 grudnia 2016 r.

08 grudnia 2016 r. (czwartek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
09 grudnia 2016 r. (piątek) – K, L, Ł, M, N, O,
12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

08 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
09 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
12 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)     14-16 grudnia 2016 r.

14 grudnia 2016 r. (środa) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
15 grudnia 2016 r. (czwartek) – K, L, Ł, M, N, O,
16 grudnia 2016 r. (piątek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

14 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
15 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
16 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

Dystrybucja żywności

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 4 października 2016 r. do dnia 6 października 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

4 października 2016 r. (wtorek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
5 października 2016 r. (środa) – K, L, Ł, M, N, O,
6 października 2016 r. (czwartek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

4 października 2016 r. – od 9:00 do 15:30 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
5 października 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
6 października 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

 

DZIEŃ SZPERAKA

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE

Z A P R A S Z A

       OSOBY  KORZYSTAJĄCE

    Z  POMOCY  OŚRODKA  NADZIEŃ SZPERAKA”

         W dniu 30 sierpnia 2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbędzie się wydawanie odzieży używanej.

 

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 32  informuje, że w dniach od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.  będą przyjmowane wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie MOPS pokój nr 1 w godz. 7.30-15.30,  we wtorki 7.30-16.30, w piątki 7.30-14.30. Wnioski powinny być kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku (dochód netto uzyskany w miesiącu sierpniu br.).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Wąbrzeźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów tj. nieprzekraczających 514,00 zł na osobę w rodzinie lub 634,00 zł na osobę samotnie gospodarującą. W szczególności, gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Stypendium przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium nie przysługuje:

1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

(http://www.bip.wabrzezno.com/innova/assets/Zarzadzenia/234_regulamin_26_06_2013.pdf